டேப் டிஸ்பென்சர்கள்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
H150

H150

3M

SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER

கையிருப்பில்: 3,255

$36.86000

HB902

HB902

3M

TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

கையிருப்பில்: 19,257

$7.27000

M96

M96

3M

SCOTCH DEFINITE LENGTH DISPENSER

கையிருப்பில்: 409

$268.43000

72412

72412

Brady Corporation

DISPENSER FOR 3" WIDE TAPE UP TO

கையிருப்பில்: 1,969

$65.99000

H12

H12

3M

APPLICATOR PERFORM 1" WIDE MAX

கையிருப்பில்: 3,727

$32.19000

H-133

H-133

3M

TAPE DISPENSER HAND 19MM WIDE

கையிருப்பில்: 1,725

$81.15000

H192

H192

3M

TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

கையிருப்பில்: 2,421

$53.68000

H-190

H-190

3M

TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

கையிருப்பில்: 6,794

$16.19000

KTD2

KTD2

Bertech

2 INCH WIDE TAPE DISPENSER

கையிருப்பில்: 3,819

$28.80000

P52W

P52W

3M

SCOTCH MAINLINE DISPENSER W/BASE

கையிருப்பில்: 1,586

$94.55000

P56W

P56W

3M

DISPENSER TAPE 6" X 6 7/8" DIA

கையிருப்பில்: 1,090

$100.91000

KTD4

KTD4

Bertech

4 INCH WIDE TAPE DISPENSER

கையிருப்பில்: 3,125

$38.40000

M-712

M-712

3M

DISPENSER TAPE PULL & CUT

கையிருப்பில்: 334

$358.94000

M920

M920

3M

SCOTCH DEFINITE LENGTH DISPENSER

கையிருப்பில்: 375

$319.59000

C-38

C-38

3M

SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C-

கையிருப்பில்: 34,010

$3.52833

HB903

HB903

3M

TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

கையிருப்பில்: 8,227

$13.37000

M82

M82

3M

SCOTCH DEFINITE LENGTH DISPENSER

கையிருப்பில்: 90

$1212.52000

81282

81282

EMIT

TAPE DISPENSER ESD 2" WIDE

கையிருப்பில்: 789

$139.36000

MMF336554

MMF336554

VPG Micro-Measurements

TAPE & DISPENSER PCT-3M 72'

கையிருப்பில்: 897

$122.55000

H183

H183

3M

TAPE DISPENSER HAND - 72MM WIDTH

கையிருப்பில்: 2,112

$61.54000

Top